Home

Biografie

Visie op gezondheid

Energetische therapie

Voor wie

Tarief

Contact

            roos
  Visie op gezondheid

De ervaring van algeheel welbevinden is afhankelijk van de mate van harmonie in lichaam en geest. Daarbij is de relatie tot het systeem en het grotere geheel waarvan wij deel uit maken van belang. Onbewuste processen sturen onze leefwijze en gezondheid meer dan we vermoeden. Deze kunnen de oorzaak van gezondheidsklachten zijn wanneer ze niet (tijdig) onderkend worden.

Mijn vorm van therapie is er op gericht veranderingen in gang te zetten middels energetisch werk en bewustwording. Veranderingen zoals jezelf beter of meer jezelf voelen. Minder lichamelijke en psychische pijn en bewuster van eigen gedragingen, drijfveren en overtuigingen.

Gedurende het therapeutische proces volg ik het tempo van de cliënt en reik ik vanuit mijn vaardigheden en kennis steeds datgene aan waarmee de cliënt zelfstandig verder kan.